Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

soambivalent
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viapomruki pomruki
soambivalent
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viapomruki pomruki
soambivalent
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapomruki pomruki
soambivalent
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viadivi divi
soambivalent

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viajointskurwysyn jointskurwysyn
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 10 2017

soambivalent
0709 5b3a 500
soambivalent

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viajointskurwysyn jointskurwysyn
soambivalent
4562 9e9f 500
Reposted fromyouuung youuung viakateistrue kateistrue
soambivalent
6169 78f4 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajointskurwysyn jointskurwysyn
soambivalent
7663 da33
Reposted frompea-pea pea-pea viajointskurwysyn jointskurwysyn
soambivalent
8077 c1e5
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
4610 ad8f 500
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
4160 7a26 500
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 11 2014

soambivalent
0360 471c 500
Jason Wu
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
0904 69fa
Reposted fromgoniewicz goniewicz
0901 8e8b

=

Reposted fromgoniewicz goniewicz
6424 204b 500

gillianstevens:

Molasses Books,
Bushwick NY
Gillian Stevens

Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
soambivalent
5854 33c0
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl