Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

soambivalent
0709 5b3a 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viabrzask brzask
soambivalent

kiedy umrę kochanie 
 gdy się ze słońcem rozstanę 
 i będę długim przedmiotem raczej smutnym 

czy mnie wtedy przygarniesz 
 ramionami ogarniesz 
 i naprawisz co popsuł los okrutny 

często myślę o tobie 
 często piszę do ciebie 
 głupie listy - w nich miłość i uśmiech 

potem w piecu je chowam 
 płomień skacze po słowach 
 nim spokojnie w popiele nie uśnie 

patrząc w płomień kochanie 
 myślę - co się też stanie 
 z moim sercem miłości głodnym 

a ty nie pozwól przecież 
 żebym umarła w świecie 
 który ciemny jest i który jest chłodny

— Halina Poświatowska
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viabrzask brzask
soambivalent
4562 9e9f 500
Reposted fromyouuung youuung viakateistrue kateistrue
soambivalent
6169 78f4 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabrzask brzask
soambivalent
7663 da33
Reposted frompea-pea pea-pea viabrzask brzask
soambivalent
8077 c1e5
Reposted frommisza misza viabrzask brzask
4610 ad8f 500
Reposted fromerial erial viabrzask brzask
4160 7a26 500
Reposted fromerial erial viabrzask brzask

September 11 2014

soambivalent
0360 471c 500
Jason Wu
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
0904 69fa
Reposted fromgoniewicz goniewicz
0901 8e8b

=

Reposted fromgoniewicz goniewicz
6424 204b 500

gillianstevens:

Molasses Books,
Bushwick NY
Gillian Stevens

Reposted fromtwice twice viabrzask brzask
soambivalent
5854 33c0
Reposted frommisza misza viabrzask brzask
soambivalent
9948 a4f2 500
łacińskie party hard. u-u! u-u!
Reposted fromfalkowska falkowska viabrzask brzask

February 18 2014

soambivalent
5893 4e08

December 21 2013

soambivalent
http://25.media.tumblr.com/tumblr_me6oqeBdoy1rfp1lho1_500.gif
http://24.media.tumblr.com/tumblr_me6oqeBdoy1rfp1lho2_500.gif

smutne szare wieczory
Reposted fromhajskul hajskul viapsychoCranberry psychoCranberry
soambivalent
2411 f7a1
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viabrzask brzask
soambivalent
6260 f240
Reposted fromhipotermiia hipotermiia viabrzask brzask
soambivalent
6518 a719 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl